Terénne úpravy

Firma sa zaoberá úpravou terénu pred samotnou výstavbou, ale hlavne po dokončení výstavby domu. Patrí sem vyrovnávanie terénu do jednej, alebo aj viacerých úrovní. Všetko závisí od toho, či sa pozemok nachádza v rovinatom, či svahovitom teréne. V prípade svahovitého terénu sa odporúča tzv. terasovanie, vytvorenie viacerých úrovní, čo docielime aj vymurovaním oporných múrikov.

Terénne úpravy sú súborom prác a opatrení, ktoré sa vykonávajú na pozemku s cieľom zlepšiť jeho úžitkovú hodnotu, zabezpečiť bezpečnosť a pohodlie obyvateľov a zlepšiť estetický vzhľad okolia nehnuteľnosti.